Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

05:47
0682 d534 500
Reposted fromwestwood westwood viaStarxholes Starxholes
05:24
5567 003f
Reposted fromfakinszit fakinszit viaStarxholes Starxholes
touch-of-love
05:23
2110 fc02
Reposted fromrevalie revalie viaxsneakyx xsneakyx
touch-of-love
05:23
0591 c270
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaStarxholes Starxholes
touch-of-love
05:23
Czasami wątpię w to, że kiedyś uda mi się Ciebie kimś zastąpić.
— I nie wiem, czy chcę.
Reposted fromlittlefool littlefool viapure-bliss pure-bliss
05:23
2817 6e41
Reposted fromsoplica soplica viapure-bliss pure-bliss
touch-of-love
05:22

March 03 2017

touch-of-love
14:54
Reposted fromhysterie hysterie viafoodforsoul foodforsoul
touch-of-love
14:54
8100 fd26
Reposted fromnaplimak naplimak viakrzysk krzysk

March 01 2017

touch-of-love
18:34
2906 b73a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxsneakyx xsneakyx
touch-of-love
18:34

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zaczął lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

— A wtedy to ja współczuję...
Reposted fromlovvie lovvie viapure-bliss pure-bliss
touch-of-love
18:21
6136 161f
Reposted frommslexi mslexi viapure-bliss pure-bliss

February 24 2017

touch-of-love
16:16
0391 d993
Reposted fromkarahippie karahippie viakrzysk krzysk
touch-of-love
13:00
8095 ed95 500
Reposted fromunr-eal unr-eal vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
touch-of-love
13:00
4051 3e92
Reposted frommaldo maldo vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
touch-of-love
12:59
8660 e66a
touch-of-love
12:59
touch-of-love
10:49
touch-of-love
10:49
2427 b7ed 500
10:49
8388 2ed4
Reposted fromerial erial vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl