Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2017

touch-of-love
18:34

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zaczął lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

— A wtedy to ja współczuję...
Reposted fromlovvie lovvie viapure-bliss pure-bliss
touch-of-love
18:21
6136 161f
Reposted fromoutoflove outoflove viapure-bliss pure-bliss

February 24 2017

touch-of-love
16:16
0391 d993
Reposted fromkarahippie karahippie viakrzysk krzysk
touch-of-love
13:00
8095 ed95 500
Reposted fromunr-eal unr-eal vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
touch-of-love
13:00
4051 3e92
Reposted frommaldo maldo vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
touch-of-love
12:59
8660 e66a
touch-of-love
12:59
touch-of-love
10:49
touch-of-love
10:49
2427 b7ed 500
10:49
8388 2ed4
Reposted fromerial erial vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
touch-of-love
09:52
1704 b5bb
touch-of-love
09:52
touch-of-love
09:52
6787 c3c6
touch-of-love
08:15
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viafoodforsoul foodforsoul
touch-of-love
08:14
Piękno kobiety nie przejawia się w ubraniach, które nosi, w jej figurze lub sposobie w jaki układa włosy. Piękno kobiety musi być widoczne w oczach, ponieważ są one drzwiami do jej serca – miejsca gdzie mieszka miłość.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viaxsneakyx xsneakyx
touch-of-love
08:12
Trzeba mężczyzny, któremu w ogóle nie zależy, aby totalnie podporządkować kobietę. Jeśli ona ma dookoła siebie stu mężczyzn i dziewięćdziesięciu dziewięciu z nich kocha ją szaleńczo, a jeden uważa, że jest beznadziejna, tępa i brzydka, wybierze właśnie jego. Tylko kobieta jest w stanie w największym skurwielu dostrzec mężczyznę swojego życia.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaxsneakyx xsneakyx
touch-of-love
08:12
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaxsneakyx xsneakyx
touch-of-love
08:11
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viaxsneakyx xsneakyx
touch-of-love
08:11
Nigdy, nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to, byłaś szczęśliwa.
— Dorotea de Spirito
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaxsneakyx xsneakyx

February 23 2017

touch-of-love
14:07
7577 1820
Reposted frominto-black into-black viaklaud klaud
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl