Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2020

19:46
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viapure-bliss pure-bliss
touch-of-love
19:46
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapure-bliss pure-bliss
touch-of-love
19:45
0788 b147 500
Reposted fromcontigo contigo viapure-bliss pure-bliss
touch-of-love
19:44
4607 2862 500
Reposted from0 0 viapure-bliss pure-bliss

June 08 2019

touch-of-love
10:33

November 15 2018

touch-of-love
04:33
Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych.
— Christian D. Larson
Reposted byapieczarkowa apieczarkowa
touch-of-love
04:27
Rozpocznij tam, gdzie jesteś. Wykorzystaj to, co masz. Zrób to, co możesz.
— Arthur Ashe
touch-of-love
04:19
Po grze król i pionek trafiają do tego samego pudełka.
— Przysłowie włoskie
touch-of-love
04:14
"Zaufanie do drugiego człowieka to skomplikowana sprawa. Zaufanie to nie tylko poczucie, że możesz komuś wszystko powiedzieć; zaufanie to także przekonanie, że ta druga osoba nie zrobi ci krzywdy."
— Kaja Platowska, O tym się nie mówi
touch-of-love
04:13
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viamaasterofdisaster maasterofdisaster
touch-of-love
04:13
Może zamiast myśleć o tym, czego Ci brakuje, skupisz się na tym, co masz w zasięgu ręki?

November 04 2018

touch-of-love
21:35
touch-of-love
21:35
4437 5c24 500
Reposted fromojejkujejku ojejkujejku viakudlaty kudlaty
touch-of-love
21:35
Paradise
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakudlaty kudlaty
touch-of-love
21:13
6111 0b1a
Reposted fromursa-major ursa-major
touch-of-love
21:13
0900 3d56
Reposted fromursa-major ursa-major
touch-of-love
20:57
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawarkocz warkocz
touch-of-love
20:56
3502 8180
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz
touch-of-love
20:53
touch-of-love
20:52
7022 234f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl